این وبلاگ ضد فراماسونری و ضد صهیونیسم است، و سعی دارد که با یاری خداوند افراد را مطلع سازد.(نویسنده : پویا)