کنترل ذهن

کنترل ذهن (قسمت ۲)


موضوع این قسمت کنترل ذهن کودکان است و مشاهده این مطلب برای افراد زیر هجده سال مناسب نیست.

و سلاح هایی که آن ها علیه شما استفاده می کنند، در خانه خود شماست. شما و کودکانتان را سرگرم می کند و تدریجا شما را شستشوی مغزی می دهند؛ و....


بقیه در ادامه مطلب

http://no-mason.blog.ir/1395/03/10/mind-control2

بدون اینکه حتی متوجه شوید، در جوامع امروزی مردم و بیشتر وقتشان را صرف رسانه های مدرن می کنند. تلویزیون، بازی های کامپیوتری، اینترنت، داستان و موسیقی های معروف، جز مهمی از زندگیتان شده است. و در عین حال؛ اینها گستره عظیمی از اطلاعات را عرضه می کنند که شما به صورت خودآگاه یا نا خودآگاه آنها را در ذهن خود جای می دهید. اطلاعاتی در مورد جامعه، از ایده آل ها، اخلاقیات تفاوت خوب و بد... تا روشی که اجتماعات و اقتصادها سازماندهی می شوند، هر روز از مقابلتان دیدگان شما می گذرد.


این رسانه ها با ارائه دیدگاه های خاصی نسبت به جهان و هرچه که وجود دارد نقش مهمی در تعیین مبانی ایفا می کنند، بنابراین هر گروهی که بر اطلاعاتی که در این رسانه ها منتشر می شود، کنترل کامل داشته باشد قدرت کاملا موثری دارد تا بتواند تقریبا به تمام توده مردم جهان، طرز فکر مورد نظر خود را القا کند و این در حقیقت روشی است که فراماسون ها عمل می کنند. فراماسون ها به صورت ویژه از صنعت سرگرمی برای فضاسازی در جهت کنترل طرز تفکر مردم استفاده می کنند. چه به صورت آشکار و یا نا خودآگاه.


گرچه روش های مورد استفاده متفاوت است، ولی هدف یکی است، و آن هدف، تحمیل عقاید، جهان بینی و اهدافشان بر شماست به طوری که شما فکر می کنید که آنها، افکار خودتان است. اثبات این موضوع را به راحتی می توانید پیدا کنید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که تحقیق کنید چه کسانی صاحبان رسانه در جهان هستند. شما خواهید فهمید که آنها همان اقلیتی هستند که انجمن های مخفی را برپا و اداره می کنند، صهیونیست ها، شیطان پرستان، یهودی ها، و اغلب آنها اشکنازی هستند. (یهودی های شمال اروپا، یهودی های با نژاد آلمانی)


آنها مالک و مدیر رسانه های موسیقی، سینما، تفریحات و صنایع ه.ر.ز.ه نگاری هستند. تنها برای یک هدف: تلقین شما از طریق کنترل ذهن. فکر می کنید که مالکیت تمام رسانه ها توسط این گروه، تصادفی است؟ ابدا؛ خصوصا وقتی که بدانید که تداوم حیات آنها، به شستشوی مغزی و تلقین شما وابسته است. آیا امکان دارد جامعه ای که دارای ساختاری سالم و تفکری آزاد باشد، توسط ظالمان اداره شود؟ مطلقا نه، مگر اینکه افکار و عقایدشان را به شما تلقین کنند.


آنها طرحی بسیار زیرکانه و شیطانی انجام داده اند تا فساد را در جامعه گسترش دهند. چون جامعه ای است که می توان به راحتی بر آن حکمرانی کرد. چرا؟ چون کسی که پای پوچ بایستد، هر چیزی که می تواند باعث سقوط او شود. و این جامعه ای است که آن ها برای ظهور دجال می سازند. وگر نه چگونه نظم نوین جهانی آن ها را خواهید پذیرفت؟ تکامل ستاره ها یا بت ها، نشانه ای روشن از نقشه کسانی است که پشت پرده صحنه این صنایع قرار دارند.


تفریح سالم، که در آن عقایشان را به صورت کارتون ها به کودکان ارائه می دهند، همه اش تصادفی است، درسته؟ همه ما قربانی آموزش های شیطانی آنها هستیم. برای ساختن یک نماد ج.ن.س.ی در کارتون، هنرمندان از تکنیکی استفاده می کنند که در آن ابتدا با کشیدن یک نماد ج.ن.س.ی (به طور مثال یکی از عضو های تحریک کننده بدن) شروع می کنند و بعد آن را در طرح های نهایی پنهان می کنند. این نمادها، غریزه ج.ن.س.ی کودکان را در سنین خیلی زود فعال می کند، یکی از معایب این موضوع، موجب بلوغ زودرس کودک می شود.


کنترل ذهن کودکان توسط فراماسون ها


(کلیه حقوق این مقاله متعلق به

فراماسونری

ممنوع می باشد)


پست قبلی:


 کنترل ذهن (قسمت 1)

ـــــ

پست پیشنهادی:

مقدمه فراماسونری