کنترل ذهن

کنترل ذهن (قسمت ۱)باید سوال بسیار مهمی از شما بپرسم، موثرترین و کارآمدترین راه برای کنترل جهان چیست؟ دو کلمه: کنترل ذهن.

یکی از غم انگیزترین چیزها در مورد تاریخ این است که....

بقیه در ادامه مطلب


http://no-mason.blog.ir/1395/03/10/mind-control


تاریخ مرتب تکرار می شود، بزرگترین شیوه کنترل این است که شما تصور کنید آزاد هستید، در حالی که اساسا به شما دیکته شده و اداره شده اید که چنین تصوری داشته باشید! یک شیوه از دیکتاتوری، بودن در سلول زندان است در حالی که شما می توانید میله ها را ببینید و لمس کنید.

چیزی که نوع بشر دارد از آن رنج می برد یک هیپنوتیزم گسترده است، ما توسط چنین افرادی هپنوتیزم می شویم: گوینده گان خبر، سیاست مداران، معلمان، سخنرانان. ما در کشور و جهانی زندگی می کنیم که به صورت باور نکردنی توسط افراد بیمار اداره می شود، بزرگترین وسیله هیپنوتیزم در این سیاره یک جعبه مستطیل شکل در گوشه خانه شماست، که مکررا در حال چیزی است که باید به عنوان حقیقت پذیرفته شود.

از نگاه تاریخی، کنترل افکار و ادارات نظرات سیاسی سلاح اصلی فراماسون ها برای تحت کنترل گرفتن کشورها و دولت ها بوده است، به محض این که حکمرانان و سیاست مداران یک کشور تحت کنترل در آمدند، قوانین و ساختار سیاسی آن کشور می تواند مطابق با دستورات آنها کنترل شود، اگرچه محدود کردن بدن، الزاما به معنی محدود کردن ذهن ها نیست، فراماسون ها دریافتند که طرح آنها برای تشکیل دولت جهانی (نظم نوین جهانی) کاملا به منوط ساختن توده های مردم دردر برابر دستوراتشان است و در نتیجه، از بین بردن موانع اهدافشان، و بزرگترین تهدید برای نقشه آنها که از هر ارتشی و هر قانونی خطرناک تر است، خطر ذهنی است که بتواند آزادانه تفکر کند.

 شستشوی مغزی می دهد؛ بدون آنکه حتی شما متوجه شوید، و در آن جعبه جادویی به شما س.ک.س، مواد مخدر، مشروبات الکلی را به خورده تان می دهد تا شما فقط وقتتان را صرف کارهایی کنید که آنها می خواهند، و شما گمان می کنید که خودتان اینطور خواسته اید، اما نمی دانید که آنها خواسته اند که شما اینطور بخواهید.

کنترل ذهن توسط فراماسون


(کلیه حقوق این مقاله متعلق به

فراماسونری

ممنوع می باشد)


پست قبلی:


مقدمه فراماسونری

ـــــ

پست پیشنهادی:

 کنترل ذهن (قسمت 2)